Thép kéo nguội cường độ cao

THÉP THANH CƯỜNG ĐỘ CAO

- Hàn cấu kiện bê tông cường độ cao.

- Dùng hàn đai, thép chủ  cống...

Chi tiết

THÉP KÉO NGUỘI CƯỜNG ĐỘ CAO

- Hàn cấu kiện bê tông cường độ cao.

- Dùng hàn đai, thép chủ  cống...

Chi tiết
prev_doitac next_doitac