Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI HÀN THIÊN PHÚ

Địa chỉ: 33 Bàu Cát 6, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại(84-8) 3849 3052 - 3849 3792

  • Phòng Kinh Doanh: (028) 3849 3052 - (line 101) - Fax : (028) 3849 3688
  • Phòng Kỹ thuật: (028) 38493052 - (line 0)
  • HOTLINE: 0983 552 557

Xưởng sản xuất

Ô 1, Lô B13, Đường D1, KCN Đất Cuốc, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương.

Điện Thoại: 0274 365 1227 - Fax : 0274 365 1228

Emailthienphu@luoihan.com     -    thienphuluoihan@gmail.com

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Lưới Hàn Thiên Phú

Văn phòng: 33 Bàu Cát 6, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM

Xường sản xuất: Ô 1, Lô B13, Đường D1, KCN Đất Cuốc, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương

Điện thoại: (028) 3849 3052 - 3849 3792

Email: thienphu@luoihan.com  -  thienphuluoihan@gmail.com

Phòng Kinh Doanh -  (028) 3849 3052 - (line 101) 

Fax : (028) 3849 3688

+ Phòng Kỹ Thuật : (028) 38493052 - (line 0) 

Fanpage facebook

Video clip

0983 552 557