Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI HÀN THIÊN PHÚ

Địa chỉ: 33 Bàu Cát 6, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại(84-8) 3849 3052 - 3849 3792

  • Phòng Kinh Doanh -  028 3849 3052 - (line 101) - Fax : (028) 3849 3688
  • Phòng Kỹ Thuật : (028) 38493052 - (line 103) 

Hotline : 0902 799 699 - 0918 181 350

Xường sản xuất

Ô 1, Lô B13, Đường D1, KCN Đất Cuốc, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương

Điện Thoại: 0274 365 1227 - Fax : 0274 365 1228

Emailthienphu@luoihan.com     -    thienphuluoihan@gmail.com

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯỚI HÀN THIÊN PHÚ

Văn phòng: 33 Bàu Cát 6, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. HCM

Xường sản xuất: Ô 1, Lô B13, Đường D1, KCN Đất Cuốc, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương

Điện Thoại: 0274 365 1227 - Fax : 0274 365 1228

Điện thoại: (028) 3849 3052 - 3849 3792

Email: thienphu@luoihan.com  -  thienphuluoihan@gmail.com

Phòng Kinh Doanh -  (028) 3849 3052 - (line 101) - 0917 310 029 - 0916 116 411

Hotline: 0902 799 699 - 0932 746 572 - Fax : (028) 3849 3688

+ Phòng Kỹ Thuật : (028) 38493052 - (line 103) 

Fanpage facebook

Video clip